Dec 19, 2011

Atlas Geography Magazine December Special Edition

Atlas Aralık Istanbul Özel Sayısı calıstıgım Moda semti bu sayı da yer aldı.

Istanbul Special Edition for the monthly Atlas Travel and Geography Magazine district of Moda in Istanbul appeared in the december edition.

1 comment: